Yaşamın sürekliliği, sanatın düşünsel yapısından ayrılarak, madde ve enerjide sonsuza yayılan değişimin devamlılığıdır.

Sanatın süreci; imge boyutunda yaşam sürekliliğinden etkilenen “sonsuz arayış” ifadesidir. Bireyin iç ve dış hareketlenmelerinde yaşanan değişim, dış dünyaya;  ıstırabın bir zorunluluğu, bir eylem ve bir erek olarak yansımaktadır.

Sanat;  yaşam sürekliliğinden etkilenen “değişim” denemeleridir.

İnsanın, zamanın ve hayatın anlamı değiştiği sürece sanat; bilinen ve bilinmeyen tüm gerçeklerin kara deliğine saplanan bir “güç” olarak yaşamına ve değişimine devam edecektir.

Serdar KAYNAK